طی ماه‌های اخیر سهام این شرکت با افزایش تقاضا و روند صعودی قیمت همراه بوده است که دلیل این موضوع را می‌توان اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت در خصوص شرکت داروسازی دانا دانست. بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی آخرین کنفرانس اطلاع رسانی، از مجموع فروش شرکت داروسازی دانا ........