امروز شاخص کل پس از افت ١٧۵۵٨ واحدی، به کار خود پایان داد. همانطور که دیروز گفتیم: امروز شاخص کل پیرو کاهش تقاضا در دقایق پایانی روز قبل، روندی نزولی به خود گرفت. البته نزدیک شدن شاخص کل به ........