در چند هفته اخیر گمانه زنی ها درباره افق بازار طلا ادامه داشته و پرسش اصلی این است که رشد قیمت طلا در آینده چه میزان خواهد بود و آیا این رشد، بالاتر از رشد شاخص های مالی است. با آنکه در دو ماه گذشته قیمت طلا در سطوح پایین تر از قبل نوسان کرده اما ..