طی بازار روز چهارشنبه با ادامه روند صعودی نرخ دلار در بازار ارز و بازگشت به کانال ٢٩٠ هزار ریال و با وجود انتشار اخبار و شایعات در خصوص احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شاهد افزایش تقاضا در بازار و آغاز معاملات اکثر نمادهای به ویژه ........