کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و هر روز اخبار بیشتری درباره کارزار انتخاباتی دو نامزد و نتایج نظرسنجی های جدید منتشر می شود. طبیعی است که این اخبار در مرکز توجه سرمایه گذاران در بازارهای مختلف قرار دارد و عده زیادی از آنها ..