طی ماه‌های آینده ابهام درباره وضعیت کلی اقتصاد جهان و روند همه گیری کرونا سبب عدم قطعیت های عمیق خواهد شد و هیچکس به دقت نمی‌تواند پیش‌بینی کند بازار طلا به این عوامل چه واکنشی نشان خواهد داد. به سرمایه گذاران در بازار طلا توصیه می شود ..