بازار سرمایه نخستین روز کاری هفته را با افزایش تقاضا آغاز کرد و شاخص کل موفق شد با ثبت رشد نزدیک به ۴٣ هزار واحدی، تا ارتفاع یک میلیون و ۵۴۶ هزار واحدی پیشروی داشته باشد. البته حجم و ارزش معاملات چندان جالب نبود که این مساله دو دلیل مهم دارد. دلیل نخست اینکه، قیمت‌ها به نقاطی رسیده که میل به فروش چندانی در بازار نیست. و دلیل دوم را باید در اعتماد از دست رفته جستجو کرد. در واقع شرایط موجود بیانگر این موضوع است که ...