مرور آخرین وضعیت پیشنهادهای هفته قبل : «شگویا» پس از تجربه عرضه حدود ٣۴٠ میلیون برگه سهم با مثبت ۴ درصد به آخر هفته رفت.به نظر می رسد این سهم در هفته های پیش رو به سمت تارگت های اعلامی حرکت کند. «وبملت» پس از عرضه و معامله بیش از ٢.٢ میلیارد برگه سهم در شرایط خوبی برای نگهداری است و آماده صعود به سمت تارگت های اعلامی می باشد. «خبهمن» پس از تعادل و معامله بیش از ٨٢ میلیون برگه سهم ، کف سازی خوبی کرده و در حال حرکت به سمت اهداف پیش بینی شده است. در بخش ابزارهای نوین مالی نیز سرمایه گذاری در صندوق س. دارا الگوریتم-د (دارا) توصیه شده بود که سود یک ماه اخیر صندوق مزبور حدود ٢٢ درصد و متوسط پرداخت سالانه آن ٢٨ درصد بوده است.سرمایه گذاری در این صندوق برای پروسه بلند مدت و حفظ ارزش دارایی توصیه شده است. همچنین خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام در نرخ ١٢٠٢ تومان توصیه شده بود که اینک نرخ هر یونیت صندوق مزبور تفاوت زیادی با هفته قبل ندارد ، لکن کارنامه صندوق از نوسانات ملایم آن در برابر ریزش های اخیر حکایت دارد.