یکه تازی دلار برای تاچ، نرخ ٣٠ هزار تومانی و مناظره آشفته کننده بازارهای مالی جهان بورس ٢۴ - دلار در میان انتظار همگانی در مرز ٣٠ هزار تومان است و سکه امامی نیز خود را آماده عبور از ١۵ میلیون تومان می‌ کند. شگفتی بازار سکه اما در این هفته با ربع سکه بود، که در این هفته ١٩ درصد افزایش قیمت داشت و از ۵ میلیون تومان هم گذشت. طلا در بازارهای جهانی بر خلاف انتظار به بالای ١٩٠٠ دلار رفت و به این ترتیب زوج دلار و اونس جهانی طلا باز هم برای رقم زدن قیمت‌ های بالاتر در هفته ‌ آینده هم پیمان خواهند بود. بر این اساس...