بانک ملت از حیث ارزش بازار بزرگترین بانک پذیرفته شده در بورس است که همواره معاملات آن به معاملات سهام دیگر بانک ها و حتی دیگر گروه ها جهت می دهد...

بورس۲۴ : بانک ملت از حیث ارزش بازار بزرگترین بانک پذیرفته شده در بورس است که همواره معاملات آن به معاملات سهام دیگر بانک ها و حتی دیگر گروه ها جهت می دهد.

این بانک از حیث سوددهی نیز پردرآمدترین و سودده ترین بانک بورسی است. بر اساس گزارشات ماهیانه، بانک ملت در شش ماهه نخست سال جاری رقمی معادل 14.9 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات اعطایی خود درآمد کسب کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد قابل توجه 26 درصدی همراه شده است. در سوی مقابل، این بانک در مدت یاد شده در مجموع 7.9 هزار میلیارد تومان سوده سپرده پرداخت کرده که در مقایسه با سود سپرده پرداختی در نیمه نخست سال 98، افزایش تنها 16 درصدی داشته است. فزونی نرخ رشد درآمد تسهیلات نسبت به نرخ رشد سود سپرده ها به معنای بهبود شکاف (اسپرد) سود بانک ملت در شش ماهه سال جاری نسبت به سال قبل است. با تکیه بر اعداد یاد شده جمع سود وبملت از محل اعطای تسهیلات و سپرده دهی در شش ماهه نخست رقم 6.9 هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که این قلم درآمدی در شش ماهه نخست سال 98 حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه دیگر، عملکرد بانک در سال 99 به تفکیک هر ماه است. بر اساس نمودار فاصله میان درآمد اعطای تسهیلات و سود سپرده ها (شکاف سود) بانک از ابتدای سال جاری همواره از روندی صعودی تبعیت کرده که تداوم این روند در ماه های بعد نیز بسیار محتمل است. لذا می توان گفت سود بانک ملت از محل تجهیز و تخصیص منابع در نیمه دوم سال به مراتب بیشتر از نیمه نخست سال خواهد بود.

موارد گفته شده تنها به عملکرد بانک در زمینه تسهیلات و سپرده ها باز می گردد. حال آن که این بانک در دیگر حوزه ها نیز پتانسیل های بی نظیری دارد که درآمدهای ناشی از تسعیر ارز یکی از مهم ترین آنهاست. با توجه به جهش نرخ ارز، دارایی های ارزی بسیار سنگین در دل بانک می تواند سود سرشاری برای سهامداران از این محل به ارمغان آورد. به لحاظ بازاری نیز قیمت سهام بانک ملت با گذشت بیش از دو هفته از بازگشایی همچنان در قیمت های زیر قیمت تئوریک قبل از افزایش سرمایه خود معامله می شود؛ موضوعی که تقریبا در افزایش سرمایه های رخ داده در سال های اخیر بی سابقه است. با این تفاسیر، با هر زاویه دید و با هر افق سرمایه گذاری، وبملت جذابیت های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد.