بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تولیدات شرکت طی دوره ۵ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴٨٢٨ تن محصول شامل غلتک، بوش(رینگ) و سایر محصولات چدنی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۶ درصدی داشته است. طی این دوره مقدار فروش داخلی........