در بازه یک ماهه در حالی که بازدهی شاخص به منفی ٧.٧ درصد رسیده است، تعداد انگشت شماری از صندوق ها از جمله پیشتاز، آوای معیار، عقیق، آوای سهام کیان و آگاه با شناسایی سود بیش از...