در ابتدای بازار امروز برخلاف روزهای گذشته در نمادهای بزرگ بازار شاهد افزایش فشار تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران و معامله گران حقیقی بودیم چنانکه صف‌های فروش در نمادهای گروه .......