شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) پس از واگرایی که در سقف های قبلی خود داشته وارد فاز اصلاحی شد و پس از اصلاح قیمتی، در حال حاضر به محدوده کف کانال صعودی خود در محدوده حمایتی ١٧٩۵٠ ریال رسیده است.