بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مرداد، تولیدات شرکت طی دوره ۵ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴٣۴.٣ میلیون تن انواع محصولات شامل نخ POY، اسید ترفتالیک خالص و PET گرید بطری و الیاف بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهشی ١۶ درصدی داشته است. با این حال.......