روند حرکتی اونس جهانی طلا همچنان در یک کانال صعودی قرار دارد. قیمت طی روزهای اخیر متراکم شده و در یک ساختار مثلثی در حال حرکت است که نشانه هایی از شکست ضلع بالای مثلث مشاهده می شود... شاخص بورس هم در کنار ...