سرمایه‌گذاران در بازار طلا برای تصمیم گیری درباره ترکیب سبد دارایی خود و سهم طلا در آن باید به تعداد زیادی عوامل که بر بازار این فلز گرانبها اثر می‌گذارند توجه کنند و یک دلیل نوسان های محدود قیمت‌ها، تعدد عوامل ..