طی بازار امروز با همان‌طور که انتظار می‌رفت با انتشار اخبار و شایعات در بازار در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران، در شروع معاملات شاهد افزایش عرضه به ویژه از سوی سهامداران و سرمایه‌گذاران حقیقی بودیم چنانکه در اکثر نمادها معاملات در بازه‌های منفی و ......