چهارشنبه شاخص کل ٣٩۵٠۵ واحد رشد کرد و برای سومین روز متوالی رشد خوبی را به ثبت رساند. با توجه به روند معاملات چهارشنبه متوجه میشویم که بعد از بازگشایی بازار، شاخص کل صعودی شد و صعود پیوسته تا نیمه بازار ادامه داشت. ولی پس از آن.......