مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : پتروشیمی نوری که در نرخ های ١٧ هزار تومانی معرفی شده بود ، اکنون در نرخ ١٩ هزار و ٣۵٠ تومانی قرار دارد که به معنای بازدهی حدود ١٣ درصدی در یک هفته است... پتروشیمی غدیر در محدوده ٣٩٠٠ تومان معرفی شد و اینک پس از گذشت ۵ روز معاملاتی ، معامله بیش از ۴ میلیون برگه سهم و حدود ١٢ درصد رشد ، همچنان با صف خرید قابل توجهی مواجه است... فولاد ارفع گزینه عالی فولاد سازان در آستانه شروع روند صعودی معرفی شد که با وجود عرضه بیش از ۴٢ میلیون برگه سهم و بیش از ١٢ درصد رشد با صف خریدی سنگین مواجه است... بانک سینا با وجود عرضه حدود ١٨٠ میلیون برگه سهم ، حدود ٧ درصد رشد کرد و متعادل باقی ماند... نفت سپاهان که به عنوان سهم پرریسک معرفی شده بود ، اینک با عرضه بیش از ۵۶ میلیون برگه سهم ، حدود ١٠ درصدی بازدهی را عاید خریداران کرده است... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی هم خرید وادهای سرمایه گذاری صندوق س. گنجینه آینده روشن-د (صایند) در نرخ ٩٧٩ تومان معرفی شده بود که اکنون ارزش هر واحد ٩٩۴ تومان است.این صندوق با درآمد ثابت است و توصیه می شود دست کم ٣٠ درصد از پرتفوی خود را به چنین سرمایه گذاری های فاقد ریسکی که سود ماهانه یا فصلی دارند اختصاص دهید... توضیح ضروری درباره ۶ پیشنهاد معرفی شده این است که حتما به تارگت های اعلامی و پروسه نگه داری در سبد هفته قبل دقت کنید...