طی بازار امروز با بازگشت تقاضا به بازار طی روزهای معاملاتی قبل و افزایش امید به بازگشت روند صعودی به شاخص به همراه ادامه روند صعودی نرخ دلار در بازار ارز، در اکثر نمادهای بزرگ شاهد افزایش دوباره فشار تقاضا و ........