طی بازار امروز نیز ناشی از ادامه روند صعودی نرخ دلار در بازار ارز و رسیدن به مرز ٢٧٠ هزار ریال، شاهد افزایش تقاضا در نمادهای تأثیرپذیر از رشد نرخ ارز همچون نمادهای بزرگ گروه فلزات، گروه استخراج کانه‌های فلزی، گروه محصولات شیمیایی و ......