شرکت پتروشیمی پردیس پس از اصلاحی که تا محدوده ۵٠ درصدی فیبوناچی و کف کانال صعودی خود انجام داد به نظر می رسد در حال آغاز روند صعودی جدیدی می باشد...