طی بازار امروز با وجود افزایش نرخ دلار در بازار ارز و افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ گروه فلزات، استخراج کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی، شاخص در ابتدا کار خود را در بازه‌های مثبت و با روندی صعودی آغاز نمود. ولی در همان ابتدا افزایش دوباره فشار عرضه در ........