این روزها حال و هوای بازار سرمایه را میتوان به فضای گرگ و میش تشبیه کرد فضایی که در آن تصمیم گیری قطعی برای خریدن یا فروختن را برای گروه زیادی از افراد غیر ممکن کرده است. اما بد نیست که بیایم یکبار دیگر آیتم های موثر بر روند بازار را با همدیگر مرور کنیم تا با داشتن استراتژی مشخص در این بازار گام برداریم: مشاهده وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط تازه واردها وارد بازار سرمایه شده است .در حالیکه برای کل سال ١٣٩٨ این مبلغ در مجموع ٣۵ هزار میلیارد تومان بوده است. نوشتاری از امیر تقی خان تجریشی خبره بازارهای مالی

امیر تقی خان تجریشی

این روزها حال و هوای بازار سرمایه را میتوان به فضای گرگ و میش تشبیه کرد فضایی که در آن تصمیم گیری قطعی برای خریدن یا فروختن را برای گروه زیادی از افراد غیر ممکن کرده است. اما بد نیست که بیایم یکبار دیگر آیتم های موثر بر روند بازار را با همدیگر مرور کنیم تا با داشتن استراتژی مشخص در این بازار گام برداریم:

مشاهده وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط تازه واردها وارد بازار سرمایه شده است .در حالیکه برای کل سال 1398 این مبلغ در مجموع 35 هزار میلیارد تومان بوده است.

شاخص صنایع بورسی که حدود ۵۰ درصد تولید صنعتی را در بر می گیرد، از رشد تولید ماهانه ۱.۵ و ۲.۸ درصدی در تیر و مرداد ماه ۹۹ نسبت به ماه های مشابه سال قبل حکایت می کند.

رشد دلار نیمایی طی دوره زمانی تیر تا 22 شهریور 1399 بالغ بر 32 درصد رشد را نشان میدهد این موضوع در کنار افزایش تولیدات شرکتها به سودآوری مناسب بنگاه¬های بورسی در گزارشات شش ماهه و ماهانه منجر می گردد.

نسبت P/E تحلیلی بازار سرمایه با نرخ دلار نیمایی 20 هزار تومانی در محدوده 13 واحدی می باشد که برای سرمایه-گذاری جذاب می باشد.

نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه دولتی به محدوده 16 درصد رسیده است که نشان دهنده بازده واقعی منفی در بازار بدهی میباشد.

بررسی بازارهای موازی نشان میدهد که نسبت قیمت به اجاره در بازار مسکن در بالاترین نقطه تاریخی خود می باشد که نشان دهنده عدم جذابیت سرمایه گذاری در حوزه مسکن به دید دریافت اجاره سالانه می باشد.

بهبود در وضعیت بازارهای جهانی و عبور از بحران کرونا سبب ایجاد چشم انداز مثبت برای کامودیتیهایی نظیر مس، فولاد و نفت گردیده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان گفت اصلاحات بازار سرمایه در مقطع فعلی گذرا بوده و بازار بر مبنای تحلیل و گزارشهای بنیادی شرکتها ارزنده می باشد و این هیجانات در بازار سرمایه گذرا بوده و روند غیر منطقی بازار سرمایه به سرعت روی ریل تعادل باز خواهد گشت.

کارشناس بازار سرمایه


نظرات