روند حرکتی اونس طلای جهانی همچنان صعودی است. قیمت طی روزهای اخیر متراکم شده و در یک ساختار مثلثی در حال حرکت است. نوسان قیمتی در بازه ١٩٠٠ تا ٢٠٠٠ دلار ادامه خواهد داشت...