شرکت گل گهر پس از اصلاحی که تا محدوده ۵٠ درصدی فیبوناچی خود داشت ، اکنون در حال ساختن یک روند جدید حرکتی برای خود می باشد. پس از شکست روند صعودی خود، در حال کف سازی بوده و در حال عبور از روند نزولی کوتاه مدتی خود می باشد. با عبور از مقاومت ٢١٠٠٠ ریالی، به نظر می رسد که...