مرور پیشنهادهای هفته قبل : «رانفور» ٣٢۵٠ تومانی افت زیادی نداشت و به نظر می رسد با معامله حدود ٢١ میلیون سهم در هفته گذشته با برگشت روند قوی همراه شود.بازه نگهداری سهم میان مدت اعلام شده بود. «رمپنا» اما افت قیمتی بالایی داشته و به نظر می رسد با توجه به متعادل شدن سهم بتوان به برگشت سهم خوشبین بود.معامله بیش از ٣١ میلیون برگه سهم شرکت در بازار چهارشنبه نشانه خوبی از کف سازی و استارت صعود آن است. بازه نگداری این سهم نیز میان مدت اعلام شده بود. «فولاد» به رغم افت قابل توجه بازار در هفته گذشته در محدوده قیمتی معرفی شده قرار دارد.سهم استعداد خوبی برای رشد قیمتی به اهداف قیمتی ذکر شده داراست.با دید میان مدت سهم را نگهداری کنید.معامله بیش از ٣٧۵ میلیون سهم شرکت پیش آگهی خوبی از آغاز دوران رشد این سهم بنیادی است. «آسیا» با نوسانات منفی اندکی همراه شده و به نظر می رسد برگشت روند خوبی داشته باشد.حدود ٧ میلیون معامله برگه سهم برای این شرکت و متعادل شدن آن نشانه خوبی برای برگشت روند است. بازه نگداری این سهم نیز میان مدت اعلام شده بود. در بخش ابزارهای نوین مالی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس (طلا) در نرخ ١٠ هزار تومان پیشنهاد شده بود که اکنون ارزش هر یونیت این صندوق حدود ١٢ هزار و ٢٣٣ تومان است که به معنای بازدهی ٢٠ درصدی است. خرید واحد سرمایه گذاری صندوق شاخص٣٠ شرکت فیروزه- سهام (فیروزه) نیز در نرخ ١٨۵٠٠ تومان پیشنهاد شده بود که حتی صندوق مزبور در طول هفته نرخ هایی کمتر از این عدد را هم به خود دید و آخرین نرخ معامله آن در روز چهارشنبه ١٩۵٠٠ تومان است که به معنای بازدهی حدود ۶ درصدی در طول یک هفته است. سرمایه گذاری در صندوق اکسیر دوم فارابی هم که ماهانه دست کم حدود دو درصد بازدهی دارد ، توصیه شده بود که سرمایه گذاری در صندوق مزبور به دلیل اختصاص بخش زیادی از پرتفوی آن به اوراق فاقد ریسک همچنان توصیه می شود.