با توجه به سطح ۶١% فیبوناچی اصلاحی (Ret ) و سطح ١۶٨% فیبوناچی پروجکشن (App) به احتمال فراوان پایان ساختار abc و تکمیل موج ۴، محدوده قیمتی ٣۶٠٠ تا ٣٨٠٠ تومان است...