پایان نوسان گیری در بازار ارز این هفته بانک مرکزی ١.۵ درصد به نرخ دلار خود در صرافی‌های بانکی افزود اما بازار آزاد ۴ درصد رشد داشت ، فاصله تقریبا ٢۵٠٠ تومانی سودگیری از این بازار حتی برای یک بار در سال برای هر کد ملی، رقمی بیش از ۴ میلیون تومان بود که خیلی‌ها ترجیح دادند تا در جلوی برخی صرافی٢های بانکی، مناظر غیر جذاب سال‌های نه چندان دور را دوباره بیافرینند!اما بانک مرکزی بالاخره به غیر از ارز دانشجویی، درمان و مسافرت، فعلا این بساط راهم برچید...