با توجه به سطح ۶١% فیبوناچی اصلاحی (Ret ) و سطح ١٢٧% فیبوناچی پروجکشن (App) به احتمال فراوان پایان ساختار abc و تکمیل موج ۴، محدوده قیمتی ١٣۴٠٠ تا ١۴٣٠٠ تومان است. محدوده ای که چند روز قیمت در آن در حال نوسان است و تمایلی به کاهش بیشتر نشان نداده است...