بانک مرکزی عصر دیروز اعلام کرد سرعت افزایش قیمت مسکن در تهران به یک دهم رسید.