روند حرکتی اونس طلای جهانی همچنان صعودی است. قیمت طی روزهای اخیر متراکم شده و در یک ساختار مثلثی در حال حرکت است.