به نظر می رسد تغییراتی در وضعیت کلی بازار طلا در حال رخ دادن است. سرمایه گذارانی که به دلیل سقوط قیمت طلا زیان دیده‌اند و آن دسته که مایلند وارد بازار شوند باید بدانند در حال حاضر چه عواملی بر قیمت فلز زرد اثر می گذارند و افق کوتاه مدت و بلندمدت آن چگونه است. برای پاسخ به ..