روز گذشته شاخص های بورس آمریکا به شدت کاهش یافتند و اگر این کاهش ادامه پیدا کند اثراتی بر ارزش دلار، بورس های بزرگ جهان و نیز قیمت مواد خام گذاشته خواهد شد. برای درک وضعیت بورس آمریکا و آنچه در آینده ممکن است رخ دهد باید به ..