در ماه های اخیر همزمان با رشد فعالیت های اقتصادی در جهان، قیمت نفت با شیبی ملایم رشد کرده اما در روزهای اخیر شاهد افزایش فشارها بر بازار این ماده خام هستیم و نیز برخی عوامل موثر بر قیمت ها تغییر کرده اند طوری که کارشناسان نسبت به حضور در این بازار ..