بورس ٢۴ : مناطقی که از دیرباز تا کنون مورد علاقه خریداران مسکن در شهر تهران بوده اند این روزها کمی شلوغ شده اند! مشاوران املاک می گویند برای برخی خانه ها و فایل های فروش آپارتمان به صورت دسته ای خریدار مراجعه می کند. البته برای اغلب همین فایل های مسکن در نهایت حتی یک نفر از بازدیدکننده ها هم به خریدار تبدیل نمی شود! معنا و مفهوم این وضعیت آن است که بازار مسکن و معاملات خرید و فروش خانه با تغییراتی مواجه شده است. این تغییر متفاوت از روندهای گذشته است چرا که باز طبق اعلام بنگاهی ها تازه واردهای بازار مسکن از جنس سرمایه گذار و سفته باز نیستند بلکه از جنس مصرف کننده هستند.