بورس ٢۴ : "خبرها معمولا در مقاومت ها و حمایت های قیمتی منتشر می شود". این عبارت برگرفته از اصول تحلیل تکنیکال است. اصلی که می گوید « همه چیز در قیمت ها است». در بررسی نمودار سهام ۵ شرکت پالایشی، مشخص است هر ۵ سهم در انتهای موج C در حال تکمیل موج ۴ الیوتی هستند و به پایان اصلاح قیمتی خیلی نزدیک شدند. هم زمان با رسیدن به سطوح حمایتی مهم و انتهای اصلاح، شاهد مخابره اخبار خوبی به بازار هستیم. در ادامه سطوح حمایتی ۵ سهم پالایشگاهی مشخص شده است. اولین هدف قیمتی هر ۵ سهم...