نرخ ارزهای جهانی شامل، سکه، نیم‌ سکه و گرم ١٨ عیار طلا این هفته در بازار داخلی برخلاف جهت نرخ اونس طلای جهانی مسیر افزایشی داشتند. افت ادامه دار بازار سرمایه ایران و شیفت نقدینگی حقیقی‌ های بازار سرمایه به سمت...