مرور پیشنهاد های کم ریسک و پرریسک هفته گذشته : پتروشیمی پارس اولین گزینه کم ریسک سبد گذشته در قیمت های ١۵٨٠٠ تومان معرفی و با وجود افت دسته جمعی نمادهای پتروپالایشی در هفته گذشته این سهم مقاومت خوبی از خود نشان داد و همواره به سهامداری در این سهم در پروسه میان مدت توصیه داریم... به پرداخت ملت با افت قیمتی به کف حمایتی خود رسیده است.به نظر می رسد ، در هفته پیش رو وضعیت شرکت های تراکنشی و پرداخت بهبود یابد... نفت سپاهان ۴١٠٠ تومانی به دلیل جو منفی پالایشی ها با افت قیمتی همراه شده است... پتروشیمی مبین با روند منفی همراه شده ، اما به نظر می رسد با حمایت های صورت گرفته روند خود را بازیابد... سرمایه گذاری سپه نیز با افت قیمتی همراه و به نظر می رسد به زودی متعادل شود... ویتانا در بازار سراسر منفی ، ١۵ درصدی بازدهی داده و با صف خرید سنگینی مواجه است.حدود ٣٢ میلیون برگه سهم این شرکت در هفته گذشته عرضه و معامله شد... کارخانجات مخابراتی ایران ١۵٣٠ تومانی دیگر پیشنهاد پرریسک با حدود ٣ درصد بازدهی به مجمع رفت... آسان پرداخت پرشین ۴٠٠٠ تومانی با نوسانات منفی همراه شده است ، اما روند خود را بازیافته و در حال جبران افت قیمتی می باشد... کلر پارس ٩۴٢٠ تومانی با یک روند پرنوسانی بیش از ٨ درصد بازدهی از خود به نمایش گذاشت... در بخش ابزارهای نوین مالی نیز خرید سکه رفاه توصیه شده که بدون نوسان قابل توجهی در همان محدوده پیشنهادی قرار دارد و با توجه به روند جهانی طلا توصیه به خرید و نگهداری بلند مدت آن داریم...