در این نوشتار به بررسی و تحلیل تکنیکال سه سهم گروه محصولات کاغذی پرداخته ایم... سهم در یک کانال نزولی کوتاه مدت در حال نوسان است. انتظار داریم در کف کانال و محدوده ٩٠٠ تومان، سهم مورد حمایت قرار گیرد...