شرکت‌های موجود در صنعت شوینده‌ها در بورس در گروه شرکت‌های شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند. از جمله شرکت‌های این صنعت، شرکت پاکسان، گلتاش، صنایع بهداشتی ساینا می‌باشند که خود جز زیرمجموعه‌های شرکت .....