طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و به ویژه نمادهای بزرگ بودیم چنانکه در همان مرحله پیش گشایش افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و .......