مرور پیشنهادهای پرریسک و کم ریسک هفته قبل : پتروشیمی پردیس در قیمت های ١٠٨۵٠ تومان به عنوان سهم کم ریسک سبد معرفی و با حدود ۶ درصد رشد ، در موقعیت مناسبی برای اضافه کردن به سبد قرار گرفته است.حجم عرضه ها در این نماد حدود ١٧ میلیون برگه سهم بود... گروه توسعه ملی که در قیمت های ٢٨٨٠ تومان معرفی شد ، پس از تجربه عرضه حدود ٩٠٠ میلیون برگه سهم ، نزدیک به ١٠ درصد بازدهی را از خود به نمایش گذاشت... سرمایه گذاری امید ۴٣٠٠ تومانی هم رشد قیمتی خوبی داشته و به بازدهی بیش از ١٠ درصدی رسیده است.عرضه های هفته گذشته در این نماد به حدود ۵۵ میلیون برگه سهم می رسد... بانک سامان نیز از زمان معرفی در صف خرید قفل و با بازدهی و رشد خوبی همراه شده است.بیش از ۵۶ میلیون برگه سهم این شرکت در هفته گذشته عرضه و معامله شد.بازدهی هفتگی سهم از زمان معرفی به حدود ١۵ درصد می رسد... سرمایه گذاری ارس صبا نیز نوسانات مثبت خوبی داشته است. این سهم در قیمت های ١٧٧٧٠ تومانی معرفی شد و حالا با حدود ١٢ درصد رشد ، قیمت ١٩٨٢۶ تومانی را شاهد است.حجم عرضه در این نماد به حدود ٢.۵ میلیون برگه سهم می رسد... صبا تامین هم با رشد قیمتی بسیار خوبی از زمان معرفی همراه و همچنان با صف خرید مواجه است.معرفی این سهم در نرخ ٣٢٧۴ تومان بود که سهم با عرضه حدود ١٩٠ میلیون سهم و تجربه قیمت ۴١٣٢ تومان ، بازدهی قابل توجه ٢۶ درصدی را ثبت کرد... سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز که در قیمت های ۵٠٠٠ تومان معرفی شد ، بازدهی ٢۵ درصدی داشته است.حجم عرضه ها در این نماد به نزدیک یک میلیارد سهم در هفته گذشته رسید... ریشمک اولین سهم معرفی شده پرریسک سبد هفتگی با نوسانات مثبت اندکی همراه شده و تنها سه درصد رشد کرده است.برای این سهم روند صعودی طبق تارگت های اعلامی پیش بینی می شود... بیمه سامان ٢٨۶۵ تومانی همچنان در نرخ ٣١٣٩ تومان مهمان صف خرید سنگین است.نزدیک به ۴ میلیون برگه سهم این شرکت در هفته گذشته عرضه و معامله شد... کارتن ایران ٨٣٠ تومانی با وجود عرضه هایی بسیار سنگین توانست با نوسانات مثبت همراه شود و رشد محدودی را تجربه کند... در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی نیز صندوق دارایکم در نرخ ٢٢ هزار و ٧٩٧ تومان معرفی شد که بازدهی ٣ درصدی را به همراه داشت...