هفته گذشته عملکرد بورس های بزرگ جهان عموماً مثبت بود و این درحالی است که سرمایه گذاران در این بازارها درباره بسیاری از مسایل نگران هستند و برخی کارشناسان به احتمال اصلاح شاخص ها اشاره کرده اند. منفی شدن عملکرد بازارهای مالی بر دیگر بازارها بویژه بازار طلا ..