همانطور که سه شنبه پیشبینی کردیم روز چهارشنبه بازار مثبت بود و شاخص کل مجددا وارد کانال دو میلیون واحد شد. با توجه به معاملات روز چهارشنبه و با توجه به صعود شاخص .....