بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه تیر، تولیدات شرکت طی ۴ ماهه نخست سال جاری و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در مجموع کاهشی ٣ درصدی داشته است که دلیل اصلی آن کاهش ١٧ درصدی در تولید شمش می‌باشد در حالی که........