شرکت سرمایه گذاری ملی ایران یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکت های سرمایه گذاری در ایران و در عین حال یکی از با سابقه ترین شرکت های بورسی به شمار می رود. سهام این شرکت در ماه های اخیر همواره با تقاضای زیاد و صف خرید همراه بوده است به گونه ای که بازدهی اعجاب انگیز ٢٣۵ درصدی را از ابتدای سال به سهامداران هدیه کرده است...