اکنون پس از یک اصلاح قیمتی در تلاش است به سقف کانال ٢ ساله شکسته شده پولبک بزند. از زمان معرفی سهم یعنی حدود یک ماه پیش، سهم رشد تقریبا ٢ برابری طی این مدت داشت و اکنون تارگت های جدید پس از اصلاح کنونی می تواند تا حوالی ...