طی بازار امروز معاملات در اکثر نمادها با افزایش فشار تقاضا همراه و معاملات در بازه‌های مثبت آغاز شد چنانکه نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی همچون شپنا و شبندر نیز با رشد تقاضا همراه و در همان ساعت اولیه بازار در بازه‌های مثبت مورد معامله قرار گرفتند. با این حال .......